Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. A investi în prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale înseamnă a investi în îmbunătăţirea activităţii societăţii.

Indiferent dacă este vorba de un loc de muncă, un atelier, o secţie, un birou sau o societate comercială în ansamblul său, echipa Serv-Consult SSM va îndruma pentru alocarea eficientă a resurselor financiare şi umane pentru măsurile prioritare de eliminare sau reducere a riscurilor .

Noi evaluăm riscurile profesionale prin identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) din sistemul de muncă analizat şi cuantificăm dimensiunea lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare şi gravitatea consecinţei maxime previzibile (cea mai frecventă) asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc în parte, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat. Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene.

Baza legala de evaluare

  • Delimitarea sistemului de muncă analizat;
  • Constituirea echipei de evaluare;
  • Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
  • Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
  • Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
  • Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
  • Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
Close Menu