Serviciile de medicina muncii includ:

  • Examenul medical la angajare;
  • Examenele medicale periodice;
  • Examen medical la adaptare;
  • Eliberarea avizuluide aptitudine în muncă;
  • Raportari periodice a situaţii medico-sanitare;
  • Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a personalului angajat;
  • Organizarea punctelor de prim ajutor şi instruirea personalului;
  • Evaluarea condiţiilor de muncă şi stabilirea riscurilor de îmbolnăvire profesională;
  • Alte activităţi conexe.
Close Menu