Activitati de prevenire si protectie in domeniul apararii impotriva incendiilor (PSI)

 • Elaborarea Planului de Evacuare in caz de incendiu
 • Elaborarea si afisarea instructiunilor in caz de incendiu sau cutremur
 • Elaborarea registrelor de evidenta
 • Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – situatii de urgenta
 • Stabilirea si elaborarea tematicilor de instructaj
 • Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
 • Instructajul in domeniul PSI-SU (prevenire si stingere incendii – situatii de urgenta):
 • instructajul introductiv general
 • instructajul la locul de munca
 • instructajul periodic
 • instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune
 • instructajul special pentru lucrari periculoase
 • instructajul la recelificarea profesionala
 • instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei
 • Testarea salariatilor:
 • testarea introductiv generala
 • testarea anuala de verficare a cunostintelor
 • Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
 • organizarea apararii impotriva incendiilor
 • numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
 • instructajul personalului
 • reglementarea fumatului
 • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
 • masurile speciale in sezonul canicular
 • puncte vulnerabile la incendiu
 • utilizarea stingatoarelor
 • comportament in caz de incendiu/cutremur
 • Consultanta la intocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu
 • Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
 • Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta
 • Reprezentare in caz de control
Close Menu